Dékány István

.


Dékány István Budapesten született 1940-ben.

Az 1956-os forradalomban való részvétele miatt fel­függesztett büntetésre ítélték.

Az ELTE jogi kara helyett minisztériumi átirányítással került a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egye­tem agrár szakára. Amikor azonban tudomást szerez­tek ’56-os múltjáról, kizárták az ország összes egyete­méről és főiskolájáról.

Később a Debreceni Tanítóképzőnek a SZOT iskolá­ra kihelyezett tagozatán, az egri tanárképző főiskolán, majd az ELTE bölcsészkarán szerzett diplomát. Volt operaházi néma szereplő, pályaudvari rakodó, segéd­munkás, kocsikísérő, anyagbeszerző, munkásszállási népművelő. Dolgozott kerületi népművelési csoport­vezetőként, a független filmszövetség főtitkárként, közösségi televízió főszerkesztőjeként. Publikált újsá­gokban, folyóiratokban, az MTV, a TV3 és a Duna TV munkatársaként több száz rövid bejátszót, mintegy negyven dokumentumfilmet, ismeretterjesztő soroza­tot készített.

Megjelent könyve: Trianoni árvák (2018)

A szerző kiadónknál megjelent műve