Füst Milán

Író, költő, drámaíró, esztéta, a magyar szabadvers megteremtője (Budapest, 1888 – Budapest,1967)

Fürst Milán Konstantin néven született elszegényedett zsidó kispolgári családban Budapesten. Bár nehéz anyagi körülmények között nőtt fel, jogi diplomát szerzett. Később kereskedelmi leányiskolában tanított. Tanítványai úgy emlékeznek, hogy egész lelkét adta a pedagógiába, órái lelket-értelmet izgatóak, gondolatébresztőek voltak. Elmélkedéseinek, jellemzéseinek módszerében mindig megjelent a valóság tényeit, az emberi magatartásokat kifejtő és értelmező jogászi logika. A század magyar irodalmának egyik legnagyobb és legsokoldalúbb művésze volt, aki jelentősen hatott a kortárs, és a későbbi nemzedékekre is. Szívós kitartással szerzett tudósi színvonalú műveltségére jelentősen hatott az antik görög kultúra és a Biblia. Egyedülálló bölcselete minden mondatában, minden tételében, minden példájában a magányos alkotó máig felfejthetetlen egyéniségét tükrözi.
Ifjúkorától fogva verselt, de nem ontotta könnyedén a verseket, az ő számára minden sor gondokat adó feladat volt. Lassan, csiszolva, újra át- meg átírva formálta méltóságteljesen komor költeményeit. Teljesen újszerű versformálása és kifejezésmódja a magyar lírát is megreformálta. Költészete mára a magyar irodalom szerves, meghatározó részévé vált: mind az irodalomtörténet, mind az olvasók szemében. A modern magyar irodalom méltatlanul keveset emlegetett, és olvasott magányos óriása. Kiadónk a rendkívüli művész életművének megjelentetésével szeretné széles körben megismertetni Füst Milán sokoldalú író-alkotó tevékenységét.

A szerző kiadónknál megjelent művei