Bóta László

Írások a régi magyar irodalom és a történeti elvű népballada-kutatás köréből

„A folkorisztikának régi, mondhatnánk originális problémája, hogy eredetét tekintve valójában folklór-jelenség és folklór-alkotás-e a ballada, vagy pedig a műköltészetből vagy általában a költészet és az írott irodalom egyéb jelenségeiből deriválódott olyan kisepikai forma, amely csak a szájhagyományozódás folyamatában alakította ki sajátos esztétikai minőségeit. Továbbá: egyszerűen kisepikai forma-e a ballada vagy pedig szűkebb, tematikailag is szegmentálható jelenség? 

Mikor, hol és milyen társadalmi tényezők közrejátszásának eredményeként alakult vagy alakulhat ki a ballada? Történelmi jelentkezésének első korszakában egyedül a parasztság folklór-alkotásának tekinthető-e, vagy inkább egy össznépi folklór-jelenség még, amely csak később válik kizárólagosan a parasztság költészetévé? És végül eredendőek-e, vagy ha nem, hogyan alakultak ki a ballada sajátos műfaji jellemzői és minőségei?
Bóta László


Szentmártoni Szabó Géza: Bóta László emlékezete. = NupútOnline, 2023. november 17.

http://www.naputonline.hu/2023/11/17/szentmartoni-szabo-geza-bota-laszlo-emlekezete/


Legalacsonyabb ár az elmúlt 30 napban: 2700 forint

25% kedvezmény

3 000 Ft

Adatlap
Szerző: Bóta László
Cím: Írások a régi magyar irodalom és a történeti elvű népballada-kutatás köréből
Kiadó: Fekete Sas Kiadó
Megjelenés éve: 2018
Formátum: B5
Oldalszám: 244 oldal
Kötészet: Kartonált, ragasztott
ISBN: 978-615-5568-57-2