Janáky Marianna

Magamba ragasztottalak

Janáky Marianna makói tanár-költő 8 esztendeje ír. Versei és kisprózái magyar és szlovák irodalmi lapokban is megjelentek, de már több kötete napvilágot látott.

A “Magamba ragasztottalak” című alkotást legérzékletesebben a tavaly elhunyt kiváló irodalomtörténész és kritikus, Tarján Tamás szavai jellemzik: „A kisprózafüzér matériája a legtöbb élmény- és emlékezetponton eltér a megszokottól. A könyv finommegmunkálása épp a novellisztikus töredezettségben, a látószögváltó bekezdések (illetve nemegyszer egymásnak feszülő mondatok) dinamikájában mutatkozik meg. 

Az írásfonal következetes gombolyítása úgy kedvez a mesélőnek (a mesélő gyermeki énjének), hogy mindvégig a báty alakját engedi előtérbe.
A történetsíkok rugalmas kihasználása történelmi és magánéleti kulisszák – emlékké-mosódottságukban is kontúros díszletek – között kelti életre a múltat, a családi album érvényességét, hitelességét korra, korszakra, korhangulatra is kiterjesztve. Mindezt az elbeszélői takarékosság következetes szem előtt tartásával: szűkszavúan, a szövegmögöttesekből kicsapó erőteljességgel. A lirizált próza kockázatos „műveleti terület”, veszélyeire sok kiváló írónk figyelmeztetett. Ebben az esetben az érzelgősség, túlzás, stiláris keresettség árnyéka sem férhet a megvalósításhoz. Kissé balladásnak érződő szövegformálással, a megszólalások, párbeszédek főszövegbe applikálásával, a dramatikus tömörséggel elérte, hogy az emlékezetből feláramló eseményfoszlányok prózapoétikailag szabályozott, újszerű rendbe szerveződjenek, non-fiction és fikció találkozzon egymással. Igazi érdeme a kéziratnak azonban hangvételében és beszédmódjában rejlik.” 

(Tarján Tamás lektori véleményének részlete 2014. június)


A szerző eddig megjelent kötetei:


Legalacsonyabb ár az elmúlt 30 napban: 1425 forint

25% kedvezmény

1 575 Ft

Adatlap
Szerző: Janáky Marianna
Cím: Magamba ragasztottalak
Kiadó: Fekete Sas Kiadó
Megjelenés éve: 2018
Formátum: A5
Oldalszám: 108
Kötészet: Kartonált, ragasztott
ISBN: 978-615-5568-49-7