Magyarok – Szilágyi Domokos válogatott versei

Magyarok – Szilágyi Domokos válogatott versei

Siklódy Ferenc metszeteivel

Szilágyi Domokos költészetének líratörténeti helye minden bizonnyal azok között a koordináták között kereshető, amelyek modernség, avantgardizmus, neoavantgárdé és posztmodernizmus különféle, de egymással is érintkező szemléletirányait jelölik. A lét és a nyelv nagy egzisztencialista, illetve ismeretelméleti kérdéseivel viaskodó költő egyszerre kapcsolódott a személyiség létbevetettségének drámaitragikus sorsproblémáit, abszurditásait demonstráló “heideggeri” – és a nyelvi kifejezéslehetőségek viszonylagosságait, bizonytalanságait, rejtelmeit tudatosító “wittgensteini” paradigmához és világképhez (Pomogáts Béla kategóriái szerint /Változatok az avantgárdra, Bp., Széphalom, 2000/). S a költő monográfusa, Cs. Gyímesi Éva (Álom és értelem – Szilágyi Domokos lírai létértelmezése, Bukarest, Kriterion, 1990) is arról értekezik, hogy “Szilágyi Domokos a modern és a posztmodern látásmód és formavilág közötti átmenet – még pontosabban: ütközés – képviselője; költői értékpozíciójának alakulásában, az életmű belső ellentmondásaiban e két összeegyeztethetetlen magatartás – és költészeteszmény lényegi szembenállásának lehetünk tanúi”; életművében a “végső kérdéseket is eljelentéktelenítő alapállással szemben minduntalan felébred a bizonyosságok iránti nosztalgia, így a posztmodern látószög mellett végig megmarad az eszményvesztettségével küszködő modern értéktudat. E kettősség feszültségéből ered Szilágyi Domokos értékpozíciójának alapvetően diszharmonikus jellege”
A kötetet 1997-es megjelenését követően a második átdogozott kiadása.

 

25% kedvezmény

2 625 Ft

Csak 1 maradt készleten

Adatlap
Szerző: Magyarok – Szilágyi Domokos válogatott versei
Cím: Magyarok – Szilágyi Domokos válogatott versei
Alcím: Siklódy Ferenc metszeteivel
Részletes tematika: vers
Kiadó: Polis Kiadó
Megjelenés éve: 2022
Formátum: B5
Oldalszám: 112 oldal
Kötészet: kartonált, füles, ragasztókötés
ISBN: 978-978-6065-42-0