Zalán Tibor

Reménytelenek

Hangjátékok

A hangjáték (…) az a színházi forma, amikor a színpad sötétben marad, és csak a hangok játéka, viszonyrendszere, illetve a hangokat megszólalta­tók tehetsége és a rendező invenciója teremti meg a hallgatóság belső látás- és látványvilágát. A hang­játékíró tehát nem bízhatja magát az általa leírtak térben kiterjesztésére (láthatóságára), úgy kell meg­teremtenie valamennyi szituációt, valósághelyzetet, hogy az elhangzó dialógusokból derüljön ki egyér­telműen közönsége számára a térben lejátszódó tör­ténet. Ez mindenkor bravúros írástechnikát igényel, sok fantáziát és nyelvi mozgalmasságot.

Amikor tehát szerző hangjátékai egy részének nyomtatásban megjelentetését elhatározza, azt a le­hetőséget teremti meg az olvasónak, hogy színháza­síthatja a leírtakat, hogy a saját befogadórendszerét megmozgatva látvány- és hangeffektusokat teremt­het meg magának, hogy a csak dialógusokban meg­fogalmazott történéseket ön-narrátori-dramaturgi gesztusokkal átélhetővé és „valóságossá” tegye a maga számára. Lényegileg tehát a belső világ szín­házi kiterjesztéséről van szó. Öntörvényű műfaj ez, amely megannyi belső kaland elindításában segíti meg a „szemével hallgatni és teremteni megtanuló” olvasóját.

Szerző és kiadó nem titkolt, közös szándéka, hogy ezt az irodalmilag és színházilag fontos ha­tárműfajt elérhetővé tegye, felélessze iránta azok érdeklődését is, akik még nem beavatottként tekin­tenek rá, illetve az újraélés/-élhetőség lehetőségével ajándékozza meg azokat, akik voltak és maradtak nyitottak a „fekete színház” felé. Vélhetően és re­mélve, hogy nincsenek kevesen.

Zalán Tibor


 A szerző kötetben megjelent drámai munkái:

 • Hal, vér, festék (három dráma) – 2000
 • Azután megdöglünk (kilenc dráma) – 2004
 • Szín, Hang, Báb (színdarab, hangjáték, bábdarab) – 2009
 • A rettentő görög vitéz – 2011
 • Szín-Játékok (hat drámai szöveg) – 2014
 • A fáklya kialszik – 2014
 • Két színpadi játék – 2016
 • Drámák I. (e-kötet) – 2016
 • Drámák II. (e-kötet) – 2016
 • Revizorr – 2017
 • Ruhatárban felejtett kabátok (öt átirat, átdolgo­zás, átvezetés) – 2019
 • Reménytelenek (hangjátékok) – 2023

25% kedvezmény

2 925 Ft

Adatlap
Szerző: Zalán Tibor
Cím: Reménytelenek
Alcím: Hangjátékok
Részletes tematika: hangjátékok, dráma
Kiadó: Fekete Sas Kiadó
Megjelenés éve: 2023
Formátum: A5
Oldalszám: 320 oldal
Kötészet: kartonált, füles, ragasztókötés
ISBN: 978-615-6168-54-2